Skip to main content

Pyetjet më të shpeshta

Në këte faqe mund të gjeni pyetjet më të shpeshta rreth karrierës dhe punësimit. 

Kriteret tona për vlerësimin e aplikantëve janë objektive, të gjithë aplikantët kanë mundësi të barabartë kur konkurojnë për pozicione. Ne vlerësojmë secilin prej aplikantëve në bazë të kompetencave që përputhen me vlerat thelbësore të kompanisë sonë. Ju mund të kaloni në një fazë testimesh për të të matur përshtatshmërinë tuaj me pozicionin ky keni aplikuar.

Ju mund të praktikoheni për teste logjike, numerike dhe arsyetimi. Përveç kësaj, e vetmja përgatitje e nevojshme është gjumi i mirë.

Po, do të merrni trajnimin formal si dhe do të trajnoheni në vendin e punës. Gjithashtu të gjithë punonjësit tanë kanë akses në portalin tonë të brendshëm të mësimit, ku mund të kujdeseni për rritjen tuaj profesionale.        

Jo, mjafton të tregoni performancë të mirë akademike. Ne gjithashtu shohim nëse keni cilësi të tjera si njohuri për risitë teknologjike, kreativitet dhe të menduar logjik. Duhet të keni besim te vetvetja, të jeni të motivuar, të zotëroni aftësi komunikuese dhe të respektoni të tjerët.+

Portali ynë online për aplikimet ështe i thjeshtë dhe i lehtë për tu përdorur. Do t’ju duhen vetëm pak minuta.

Na dëgoni një email në adresën: recruitment.hr@raiffeisen.al dhe do ju ndihmojmë ne.

Zakonisht janë një ose dy, por varet dhe nga pozicioni ku po aplikoni.

Kjo varet edhe nga pozicioni për të cilin keni aplikuar dhe mund të ndikohet nga rrethana të ndryshme, si përshembull numri i aplikantëve. Ne do t'ju kontaktojmë me email ose telefon. Pasi të keni dërguar rezumenë tuaj, do të merrni një njoftim automatik nga ne për të konfirmuar marrjen e aplikimit.