06.06.2023

Banka Blen

1 USD = 97.3 Leke

1 EUR = 104.6 Leke

1 GBP = 123.75 Leke

1 CAD = 73.6 Leke

1 CHF = 109.9 Leke

1 AUD = 65.6 Leke

06.06.2023

Banka Shet

1 USD = 103.3 Leke

1 EUR = 110.6 Leke

1 GBP = 126.75 Leke

1 CAD = 76.6 Leke

1 CHF = 112.9 Leke

1 AUD = 68.6 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

06.06.2023

Banka Blen

1 USD = 97.3 Leke

1 EUR = 104.6 Leke

1 GBP = 123.75 Leke

1 CAD = 73.6 Leke

1 CHF = 109.9 Leke

1 AUD = 65.6 Leke

06.06.2023

Banka Shet

1 USD = 103.3 Leke

1 EUR = 110.6 Leke

1 GBP = 126.75 Leke

1 CAD = 76.6 Leke

1 CHF = 112.9 Leke

1 AUD = 68.6 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu