03.02.2023

Banka Blen

1 USD = 105.1 Leke

1 EUR = 114.7 Leke

1 GBP = 127 Leke

1 CAD = 76.95 Leke

1 CHF = 113.55 Leke

1 AUD = 72.3 Leke

03.02.2023

Banka Shet

1 USD = 108.1 Leke

1 EUR = 117.7 Leke

1 GBP = 133 Leke

1 CAD = 82.95 Leke

1 CHF = 119.55 Leke

1 AUD = 78.3 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

03.02.2023

Banka Blen

1 USD = 105.1 Leke

1 EUR = 114.7 Leke

1 GBP = 127 Leke

1 CAD = 76.95 Leke

1 CHF = 113.55 Leke

1 AUD = 72.3 Leke

03.02.2023

Banka Shet

1 USD = 108.1 Leke

1 EUR = 117.7 Leke

1 GBP = 133 Leke

1 CAD = 82.95 Leke

1 CHF = 119.55 Leke

1 AUD = 78.3 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu