22.01.2021

Banka Blen

1 USD = 100.2 Leke

1 EUR = 122.4 Leke

1 GBP = 136.05 Leke

1 CAD = 77.2 Leke

1 CHF = 111.85 Leke

1 AUD = 75.6 Leke

22.01.2021

Banka Shet

1 USD = 103.2 Leke

1 EUR = 125.4 Leke

1 GBP = 142.05 Leke

1 CAD = 83.2 Leke

1 CHF = 117.85 Leke

1 AUD = 81.6 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

22.01.2021

Banka Blen

1 USD = 100.2 Leke

1 EUR = 122.4 Leke

1 GBP = 136.05 Leke

1 CAD = 77.2 Leke

1 CHF = 111.85 Leke

1 AUD = 75.6 Leke

22.01.2021

Banka Shet

1 USD = 103.2 Leke

1 EUR = 125.4 Leke

1 GBP = 142.05 Leke

1 CAD = 83.2 Leke

1 CHF = 117.85 Leke

1 AUD = 81.6 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu