20.09.2019

Banka Blen

1 USD = 106.7 Leke

1 EUR = 118.2 Leke

1 GBP = 134.96 Leke

1 CAD = 79.71 Leke

1 CHF = 107.71 Leke

1 AUD = 71.64 Leke

20.09.2019

Banka Shet

1 USD = 112.7 Leke

1 EUR = 124.2 Leke

1 GBP = 140.96 Leke

1 CAD = 85.71 Leke

1 CHF = 113.71 Leke

1 AUD = 77.64 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

20.09.2019

Banka Blen

1 USD = 106.7 Leke

1 EUR = 118.2 Leke

1 GBP = 134.96 Leke

1 CAD = 79.71 Leke

1 CHF = 107.71 Leke

1 AUD = 71.64 Leke

20.09.2019

Banka Shet

1 USD = 112.7 Leke

1 EUR = 124.2 Leke

1 GBP = 140.96 Leke

1 CAD = 85.71 Leke

1 CHF = 113.71 Leke

1 AUD = 77.64 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen