06.10.2022

Banka Blen

1 USD = 115.7 Leke

1 EUR = 114.5 Leke

1 GBP = 132.45 Leke

1 CAD = 85.4 Leke

1 CHF = 119.35 Leke

1 AUD = 75.35 Leke

06.10.2022

Banka Shet

1 USD = 121.7 Leke

1 EUR = 120.5 Leke

1 GBP = 135.45 Leke

1 CAD = 88.4 Leke

1 CHF = 122.35 Leke

1 AUD = 78.35 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

06.10.2022

Banka Blen

1 USD = 115.7 Leke

1 EUR = 114.5 Leke

1 GBP = 132.45 Leke

1 CAD = 85.4 Leke

1 CHF = 119.35 Leke

1 AUD = 75.35 Leke

06.10.2022

Banka Shet

1 USD = 121.7 Leke

1 EUR = 120.5 Leke

1 GBP = 135.45 Leke

1 CAD = 88.4 Leke

1 CHF = 122.35 Leke

1 AUD = 78.35 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu