21.09.2018

Banka Blen

1 USD = 104.3 Leke

1 EUR = 123.3 Leke

1 GBP = 139.02 Leke

1 CAD = 80.13 Leke

1 CHF = 108.9 Leke

1 AUD = 75.25 Leke

21.09.2018

Banka Shet

1 USD = 110.3 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 145.02 Leke

1 CAD = 86.13 Leke

1 CHF = 114.9 Leke

1 AUD = 81.25 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

21.09.2018

Banka Blen

1 USD = 104.3 Leke

1 EUR = 123.3 Leke

1 GBP = 139.02 Leke

1 CAD = 80.13 Leke

1 CHF = 108.9 Leke

1 AUD = 75.25 Leke

21.09.2018

Banka Shet

1 USD = 110.3 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 145.02 Leke

1 CAD = 86.13 Leke

1 CHF = 114.9 Leke

1 AUD = 81.25 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen