22.08.2017

Banka Blen

1 USD = 109.3 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 141.56 Leke

1 CAD = 86.45 Leke

1 CHF = 113.39 Leke

1 AUD = 86.17 Leke

22.08.2017

Banka Shet

1 USD = 115.3 Leke

1 EUR = 135.3 Leke

1 GBP = 147.56 Leke

1 CAD = 92.45 Leke

1 CHF = 119.39 Leke

1 AUD = 92.17 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

22.08.2017

Banka Blen

1 USD = 109.3 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 141.56 Leke

1 CAD = 86.45 Leke

1 CHF = 113.39 Leke

1 AUD = 86.17 Leke

22.08.2017

Banka Shet

1 USD = 115.3 Leke

1 EUR = 135.3 Leke

1 GBP = 147.56 Leke

1 CAD = 92.45 Leke

1 CHF = 119.39 Leke

1 AUD = 92.17 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen