24.05.2022

Banka Blen

1 USD = 110.8 Leke

1 EUR = 118.2 Leke

1 GBP = 138.15 Leke

1 CAD = 84.65 Leke

1 CHF = 113.3 Leke

1 AUD = 76.4 Leke

24.05.2022

Banka Shet

1 USD = 113.8 Leke

1 EUR = 121.2 Leke

1 GBP = 144.15 Leke

1 CAD = 90.65 Leke

1 CHF = 119.3 Leke

1 AUD = 82.4 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

24.05.2022

Banka Blen

1 USD = 110.8 Leke

1 EUR = 118.2 Leke

1 GBP = 138.15 Leke

1 CAD = 84.65 Leke

1 CHF = 113.3 Leke

1 AUD = 76.4 Leke

24.05.2022

Banka Shet

1 USD = 113.8 Leke

1 EUR = 121.2 Leke

1 GBP = 144.15 Leke

1 CAD = 90.65 Leke

1 CHF = 119.3 Leke

1 AUD = 82.4 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu