21.01.2019

Banka Blen

1 USD = 106.2 Leke

1 EUR = 121.2 Leke

1 GBP = 137.55 Leke

1 CAD = 79.32 Leke

1 CHF = 106.74 Leke

1 AUD = 75.27 Leke

21.01.2019

Banka Shet

1 USD = 112.2 Leke

1 EUR = 127.2 Leke

1 GBP = 143.55 Leke

1 CAD = 85.32 Leke

1 CHF = 112.74 Leke

1 AUD = 81.27 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

21.01.2019

Banka Blen

1 USD = 106.2 Leke

1 EUR = 121.2 Leke

1 GBP = 137.55 Leke

1 CAD = 79.32 Leke

1 CHF = 106.74 Leke

1 AUD = 75.27 Leke

21.01.2019

Banka Shet

1 USD = 112.2 Leke

1 EUR = 127.2 Leke

1 GBP = 143.55 Leke

1 CAD = 85.32 Leke

1 CHF = 112.74 Leke

1 AUD = 81.27 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen