28.04.2017

Banka Blen

1 USD = 121.1 Leke

1 EUR = 132.1 Leke

1 GBP = 156.06 Leke

1 CAD = 87.86 Leke

1 CHF = 121.86 Leke

1 AUD = 89.74 Leke

28.04.2017

Banka Shet

1 USD = 127.1 Leke

1 EUR = 138.1 Leke

1 GBP = 164.06 Leke

1 CAD = 93.86 Leke

1 CHF = 127.86 Leke

1 AUD = 95.74 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

28.04.2017

Banka Blen

1 USD = 121.1 Leke

1 EUR = 132.1 Leke

1 GBP = 156.06 Leke

1 CAD = 87.86 Leke

1 CHF = 121.86 Leke

1 AUD = 89.74 Leke

28.04.2017

Banka Shet

1 USD = 127.1 Leke

1 EUR = 138.1 Leke

1 GBP = 164.06 Leke

1 CAD = 93.86 Leke

1 CHF = 127.86 Leke

1 AUD = 95.74 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen