20.10.2017

Banka Blen

1 USD = 110 Leke

1 EUR = 130.5 Leke

1 GBP = 145.11 Leke

1 CAD = 87.33 Leke

1 CHF = 112.26 Leke

1 AUD = 85.63 Leke

20.10.2017

Banka Shet

1 USD = 116 Leke

1 EUR = 136.5 Leke

1 GBP = 151.11 Leke

1 CAD = 93.33 Leke

1 CHF = 118.26 Leke

1 AUD = 91.63 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

20.10.2017

Banka Blen

1 USD = 110 Leke

1 EUR = 130.5 Leke

1 GBP = 145.11 Leke

1 CAD = 87.33 Leke

1 CHF = 112.26 Leke

1 AUD = 85.63 Leke

20.10.2017

Banka Shet

1 USD = 116 Leke

1 EUR = 136.5 Leke

1 GBP = 151.11 Leke

1 CAD = 93.33 Leke

1 CHF = 118.26 Leke

1 AUD = 91.63 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen