23.06.2017

Banka Blen

1 USD = 115.4 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 147.46 Leke

1 CAD = 86.59 Leke

1 CHF = 118.99 Leke

1 AUD = 86.53 Leke

23.06.2017

Banka Shet

1 USD = 121.4 Leke

1 EUR = 135.3 Leke

1 GBP = 153.46 Leke

1 CAD = 92.59 Leke

1 CHF = 124.99 Leke

1 AUD = 92.53 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

23.06.2017

Banka Blen

1 USD = 115.4 Leke

1 EUR = 129.3 Leke

1 GBP = 147.46 Leke

1 CAD = 86.59 Leke

1 CHF = 118.99 Leke

1 AUD = 86.53 Leke

23.06.2017

Banka Shet

1 USD = 121.4 Leke

1 EUR = 135.3 Leke

1 GBP = 153.46 Leke

1 CAD = 92.59 Leke

1 CHF = 124.99 Leke

1 AUD = 92.53 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen