15.12.2017

Banka Blen

1 USD = 109.8 Leke

1 EUR = 130.3 Leke

1 GBP = 148.37 Leke

1 CAD = 84.91 Leke

1 CHF = 111.45 Leke

1 AUD = 83.37 Leke

15.12.2017

Banka Shet

1 USD = 115.8 Leke

1 EUR = 136.3 Leke

1 GBP = 154.37 Leke

1 CAD = 90.91 Leke

1 CHF = 117.45 Leke

1 AUD = 89.37 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

15.12.2017

Banka Blen

1 USD = 109.8 Leke

1 EUR = 130.3 Leke

1 GBP = 148.37 Leke

1 CAD = 84.91 Leke

1 CHF = 111.45 Leke

1 AUD = 83.37 Leke

15.12.2017

Banka Shet

1 USD = 115.8 Leke

1 EUR = 136.3 Leke

1 GBP = 154.37 Leke

1 CAD = 90.91 Leke

1 CHF = 117.45 Leke

1 AUD = 89.37 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen