23.07.2019

Banka Blen

1 USD = 107.4 Leke

1 EUR = 120.6 Leke

1 GBP = 132.41 Leke

1 CAD = 79.93 Leke

1 CHF = 107.66 Leke

1 AUD = 73.48 Leke

23.07.2019

Banka Shet

1 USD = 110.4 Leke

1 EUR = 123.6 Leke

1 GBP = 138.41 Leke

1 CAD = 85.93 Leke

1 CHF = 113.66 Leke

1 AUD = 79.48 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

23.07.2019

Banka Blen

1 USD = 107.4 Leke

1 EUR = 120.6 Leke

1 GBP = 132.41 Leke

1 CAD = 79.93 Leke

1 CHF = 107.66 Leke

1 AUD = 73.48 Leke

23.07.2019

Banka Shet

1 USD = 110.4 Leke

1 EUR = 123.6 Leke

1 GBP = 138.41 Leke

1 CAD = 85.93 Leke

1 CHF = 113.66 Leke

1 AUD = 79.48 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen