20.10.2021

Banka Blen

1 USD = 101.6 Leke

1 EUR = 118.7 Leke

1 GBP = 143.25 Leke

1 CAD = 83.55 Leke

1 CHF = 112.2 Leke

1 AUD = 77.1 Leke

20.10.2021

Banka Shet

1 USD = 107.6 Leke

1 EUR = 124.7 Leke

1 GBP = 146.25 Leke

1 CAD = 86.55 Leke

1 CHF = 115.2 Leke

1 AUD = 80.1 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

20.10.2021

Banka Blen

1 USD = 101.6 Leke

1 EUR = 118.7 Leke

1 GBP = 143.25 Leke

1 CAD = 83.55 Leke

1 CHF = 112.2 Leke

1 AUD = 77.1 Leke

20.10.2021

Banka Shet

1 USD = 107.6 Leke

1 EUR = 124.7 Leke

1 GBP = 146.25 Leke

1 CAD = 86.55 Leke

1 CHF = 115.2 Leke

1 AUD = 80.1 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu