22.05.2019

Banka Blen

1 USD = 108.1 Leke

1 EUR = 120.8 Leke

1 GBP = 136.09 Leke

1 CAD = 78.75 Leke

1 CHF = 105.38 Leke

1 AUD = 72.36 Leke

22.05.2019

Banka Shet

1 USD = 111.1 Leke

1 EUR = 123.8 Leke

1 GBP = 142.09 Leke

1 CAD = 84.75 Leke

1 CHF = 111.38 Leke

1 AUD = 78.36 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

22.05.2019

Banka Blen

1 USD = 108.1 Leke

1 EUR = 120.8 Leke

1 GBP = 136.09 Leke

1 CAD = 78.75 Leke

1 CHF = 105.38 Leke

1 AUD = 72.36 Leke

22.05.2019

Banka Shet

1 USD = 111.1 Leke

1 EUR = 123.8 Leke

1 GBP = 142.09 Leke

1 CAD = 84.75 Leke

1 CHF = 111.38 Leke

1 AUD = 78.36 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen