27.03.2017

Banka Blen

1 USD = 121.6 Leke

1 EUR = 132.3 Leke

1 GBP = 152.3 Leke

1 CAD = 90.38 Leke

1 CHF = 123.39 Leke

1 AUD = 91.97 Leke

27.03.2017

Banka Shet

1 USD = 127.6 Leke

1 EUR = 138.3 Leke

1 GBP = 160.3 Leke

1 CAD = 96.38 Leke

1 CHF = 129.39 Leke

1 AUD = 97.97 Leke

Banka Raiffeisen, permes nje stafi te specializuar dhe nje rrjeti te gjere degesh te shpernadare ne te gjithe vendin, iu ofron klienteve te saj konsulence lidhur me perdorimin e transaksioneve te Financave Tregtare per reduktimin e riskut te marreveshjeve

Produktet e Manaxhimit te Cash-it kane te bejne me produkte dhe sherbime per nje manaxhim me eficent te likuiditeteve te biznesit.

27.03.2017

Banka Blen

1 USD = 121.6 Leke

1 EUR = 132.3 Leke

1 GBP = 152.3 Leke

1 CAD = 90.38 Leke

1 CHF = 123.39 Leke

1 AUD = 91.97 Leke

27.03.2017

Banka Shet

1 USD = 127.6 Leke

1 EUR = 138.3 Leke

1 GBP = 160.3 Leke

1 CAD = 96.38 Leke

1 CHF = 129.39 Leke

1 AUD = 97.97 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen