Me kartat pa kontakt VISA Business dhe Mastercard Business, nga Raiffeisen Bank ju mund të kryeni blerje të shpejta dhe të thjeshta kudo dhe kurdo. Shoqëruesja perfekte me të cilën keni lirinë për pagesa në çdo POS, blerje online, depozitim/tërheqje në ATM.

 

 

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated    

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated           

 

 

 Pagesa pa kontakt deri në 4,500 LEKË/ Vetëm brenda vendit

 

IconDescription automatically generated Tërheqje dhe depozitim në ATM

 

  Blerje në çdo POS në Shqipëri dhe jashtë

 

 

Benefitet tuaja

0 komision për

 

   Tërheqje dhe depozitim në ATM Raiffeisen

  Blerjet në POS brenda Shqipërisë

   Rinovimin e Kartës

  Ndryshimin e PIN në ATM

 

Dokumentat:

 

 Mjafton një mjet identifikimi dhe një Llogari Rrjedhëse ne Leke ose Eur pranë Raiffeisen Bank

 

Shenim: Ne lidhje me komisionet e produktit, ju lutem referohuni ne Kushtet e Punes Korporate te publikuara ne WEB.