Tarifat dhe Kushtet

Depozita e Kursimeve:

Depozita e Kursimeve per Bizneset Korporate - Qershor 2016   - duke filluar nga 15.06.2016 kushtet e reja do të aplikohen

Depozita me afat: - duke filluar nga 14.06.2017 kushtet e reja do të aplikohen

Kushtet e Punes:

Kushtet E Punese Korporate (cash management)

Kushtet e Punes per Produktet dhe Sherbimet- Biznesi Korporate

Oraret e Pagesave Korporate 

Kushtet e punes per produktet e Financave Tregtare per klientet Korporate

Kushtet e Kredise Korporate

Raiffeisen ON_Kushtet e punes

Oraret e pagesave

Raiffeisen On Oraret e pagesave

Kushtet e Pergjithshme te Punes per bizneset Korporate dhe SE

Kushtet e Pergjithshme te Punes CA Corp,SE