Skip to main content

Banking Premium: Platforma digjitale Premium Direct

Premium Direct është një linjë e veçantë telefonike, e projektuar veçanërisht për lehtësira shtesë përmes shërbimeve në distancë për klientët Premium të bankës. 

Ne sigurojmë:

Koordinator virtual

Menaxher personal të dedikuar në distancë.

Suport në distancë

Komunikim përmes telefonit, e-mail-it apo web-chat-it, që kursejnë kohën tuaj të çmuar dhe i japin zgjidhje çështjeve tuaja financiare.

Asistencë me prioritet

Asistencë për kryerjen me prioritet të veprimeve bankare.

Produkte të veçanta

Produkte dhe shërbime bankare nën kushte të veçanta.

raiconnect: Çfarë duhet të dini më shumë?

Me Premium Direct ne komunikojmë përmes RaiConnect!

E krijuar për të këshilluar klientët mbi produktet dhe shërbimet e Raiffeisen Bank, do të krijojë një zgjedhje të mirë bazuar në nevojat tuaja.