Skip to main content
Home loans

KREDI TË PASIGURUARA: Kredia Personale

Merr deri në 3.000.000 LEK dhe shlyeji për 10 vjet 

Përfitimet e kredisë personale me ne

Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe të përmirësosh jetën.

Financim i plotë i investimit nga 100,000 – 3,000,000 lekë
Deri në 120 këste
Pa nevojë për kolateral ose deklarim të qëllimit të kredisë
Apliko online, në Raiffeisen ON ose në degë

*Bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut.

Manage your existing home loan

Çfarë dokumentesh duhen për aplikimin?

  • Kartë identiteti
  • Certifikatë familjare
  • Deklaratë të ardhurash

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë në raste të veçanta.

Kushtet

Nuk ka arsye të presësh gjatë për të realizuar një nevojë apo dëshirë, për veten apo për familjen.
Kredia personale është mjeti financiar i duhur për të bërë çdo ëndërr realitet. 

Për t'u kualifikuar për një kredi personale ju duhet të:

  • Jeni rezident në Shqipëri.
  • Të keni të ardhura të verifikueshme dhe të jeni të punësuar pranë një institucioni shtetëror apo privat, brenda Shqipërisë.