Kredia Personale ofrohet për të gjithë individët të cilët janë të punësuar në institucione shtetërore apo private me të ardhura nga paga lehtësisht të verifikueshme.

Banka Raiffeisen është gjithmonë përkrah jush si partneri juaj më besnik, për të ofruar zgjidhje për çdo nevojë tuajën me produktet e saj të cilat ju mund t'i përdorni për shumë qëllime.

E dizenjuar sipas kërkesave të klientëve tanë, me një proces të lehtë dhe të shpejtë, me Kredinë Personale ne ju krijojmë mundësinë për të realizuar çdo dëshirë dhe të plotësoni çdo nevojë tuajën në çdo moment!   

Përfitoni

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 120 muaj (sipas segmentit të aplikantit dhe klasifikimit te rrezikut)
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 3.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit dhe klasifikimit te rrezikut)
  5. I ofrohet vetëm klientëve rezidentë shqiptarë
  6. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë
  7. Pagesa mujore tepër të favorshme

 

Kushtet e përgjithshme dhe Dokumentacioni

Afati i Kredisë

 

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Klientë të rinj: 6 muaj - 96 muaj

Klientë ekzistues: 6 muaj - 120 muaj

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

6 - 84 muaj për të gjithë klientët

Shuma e Kredisë

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Klientët Mass

Klientë të rinj rrezik minimal*: min 100,000 ALL - max 2,000,000 ALL

Klientë të rinj rrezik i pranueshëm*: min 100,000 ALL - max 1,500,000 ALL

Klientë ekzistues rrezik minimal*: min 100,000 ALL - max 2,500,000 ALL

Klientë ekzistues rrezik i pranueshëm*: min 100,000 ALL - max 2,000,000 ALL

Klientët Premium

Klientë të rinj rrezik minimal*: min 100,000 ALL/725 EUR** - max 2,500,000 ALL/19,000 EUR**

Klientë të rinj rrezik i pranueshëm*: min 100,000 ALL/725 EUR** - max 2,000,000 LEK/ 15,000 EUR** 

Klientë ekzistues rrezik minimal*: min 100,000 ALL/725 EUR** - max 3,000,000 ALL/22,500 EUR**

Klientë ekzistues rrezik i pranueshëm*: min 100,000 ALL/725 EUR** - max 2,500,000 LEK/19,000 EUR**

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

min 100,000 ALL - max 1,500,000 ALL për të gjithë klientët

*Përllogaritja e pikësimit (e cila përcakton rrezikun e ulët (minimal) apo të pranueshëm) bazohet mbi të dhënat e klientit: socio-demografike,financiare, marrëdhënia e klientit me bankën dhe korrektësia e tij në shlyerjen detyrimeve ndaj subjekteve kreditore. Referuar në këto kritere dhe bazuar në analizën financiare do të percaktohet shuma dhe afati i kredisë.  Klientët që paraqesin rrezik minimal kane nivel pikësimi 0.5-2.5, ndërsa klientët që paraqesin rrezik të pranueshëm kanë nivel pikësimi 3.

**Kredia personale në Euro ofrohet vetëm per klientët premium që e marrin pagën në Euro   

Interesi

Interes fiks* për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në Raiffeisen Bank:

Normë fikse interesi prej 4.9% për vitin e parë të kredisë, pasuar nga norma e ndryshueshme e interesit sipas segmentit përkatës të klientit**

4.3% normë interesi fikse për kredi 1-vjeçare

*Për të gjitha aplikimet deri në 31 Dhjetor 2021!

**Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Kliente rrezik minimal*::Interesi i Bonove të Thesarit 12M  + 10.15% 
Kliente rrezik i pranueshëm*::Interesi i Bonove të Thesarit 12M   + 10.40%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Interesi i Bonove të Thesarit 12-mujore + 11.9% 

**Interesi i Bonove të Thesari 12-mujore rezulton nga ankandet e zhvilluara, rezultatet e të cilave shpallen në të njëjtën ditë të organizimit të ankandit dhe publikohen në faqet respektive të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.

Normat e interesit për kredinë personale në Euro***:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Kliente rrezik minimal*: Euribor + 9.25%
Kliente rrezik i pranueshëm*::Euribor + 9.5%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë Raiffeisen Bank): Euribor + 9%

***Kredia personale në Euro ofrohet vetëm per klientët premium që e marrin pagën në Euro   

Financimi i Kredisë

100% e shumës së Investimit

Dokumentat e nevojshme

-Dokument Identifikimi Personal  
- Certifikatë Familjare
- Dokument Verifikimi të Ardhurash nga Paga
*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci

Nuk kërkohet

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore