Skip to main content

Aplikimi për Kartë Krediti

Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat që kërkohen në fushat e kësaj forme aplikimi, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar i cili do t'ju informojë për vijimin e procesit.

*Plotësimi i kësaj forme nga ana juaj shpreh interesin tuaj për Kartën e Kreditit. Ky plotësim nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procedurën e aplikimit për kredi, për të cilën është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë degës së Bankës.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Shteti juaj

Të dhënat e punësimit

Informacion mbi kartën e kreditit

Pranoj Deklarata e pëlqimit