Skip to main content

Kartat: Pagesat pa kontakt

Paguaj shpejt dhe sigurt nëpërmjet një karte pa kontakt.

Nëpërmjet kartave të kreditit dhe debitit mund të kryen pagesa të shpejta pa kontakt sipas limiteve të mëposhtme:

  • Deri në 4,500 Lekë pa përdorur PIN në pikat e shtijes (POS) Raiffeisen
  • Deri në 50 Euro/ ekuivalenti në lekë pa përdorur PIN në pikat e shitjes (POS) të bankave të tjera brenda dhe jashtë vendit
  • Numri i transaksioneve pa kontakt pa PIN është deri në 5 veprime të njëpasnjëshme.
  • Nëse tejkalohet shuma prej 150 Euro (ekuivalenti në monedhën Lekë) e veprimeve të njëpasnjëshme pa PIN, veprimi do të aprovohet nëpërmjet PIN.