02.08.2021

Banka Blen

1 USD = 101 Leke

1 EUR = 120.3 Leke

1 GBP = 139.7 Leke

1 CAD = 79.25 Leke

1 CHF = 110.25 Leke

1 AUD = 72.4 Leke

02.08.2021

Banka Shet

1 USD = 104 Leke

1 EUR = 123.3 Leke

1 GBP = 145.7 Leke

1 CAD = 85.25 Leke

1 CHF = 116.25 Leke

1 AUD = 78.4 Leke

Kursi Valutor

02.08.2021

Banka Blen

1 USD = 101 Leke

1 EUR = 120.3 Leke

1 GBP = 139.7 Leke

1 CAD = 79.25 Leke

1 CHF = 110.25 Leke

1 AUD = 72.4 Leke

02.08.2021

Banka Shet

1 USD = 104 Leke

1 EUR = 123.3 Leke

1 GBP = 145.7 Leke

1 CAD = 85.25 Leke

1 CHF = 116.25 Leke

1 AUD = 78.4 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu