Menaxherë të Dedikuar të Shërbimit Premium

Statusi CLUB ju ofron lluksin për të patur një Menaxher të Dedikuar të Shërbimit Premium. Këta menaxherë profesional të Shërbimit Premium janë të gjithë të çertifkuar nga trajnuesit e autorizuar të Raiffeisen Bank International (RBI). Ata do ju ndihmojnë juve të përmbushni nevojat dhe planet tuaja financiare me produktet dhe shërbimet më të mira të bankës tonë.

Nëse ju dëshironi që të rrisni pasurinë tuaj, Menaxherët e Dedikuar Premium janë atje që t’ju ofrojnë juve një këshillim të përshtatshëm për ju, nëpërmjet një plani të personalizuar financiar.

Avantazhet e një Menaxheri të Dedikuar të Shërbimit Premium në degë janë:

  • Vëmendje e personalizuar dhe trajtim prioritar
  • Menaxhim në transaksionet dhe shërbimet ditore
  • Këshillim Pro- aktiv financiar
  • Plan Financiar i përshtatur me qëllimet dhe nevojat tuaja
  • Zgjidhje dhe ndihmë e shpejtë e çeshtjeve financiare.