Oferta e kredisё Hipotekore

Oferta te vlefshme deri më 30 Qershor 2019!

  • Interesat fikse deri në 3 vjet për kredi për blerje shtëpie dhe kredi konsumatore me hipotekë.
  • Do ju mundësohen këste mujore të përballueshme në monedhën Euro dhe Lek.
  • Komision administrimit 0.6%, pra 50% zbritje nga kushtet standarte që ofrohen për klientët e tjerë të bankës.

Për më tepër informacion rreth normave të interesit dhe kushteve të produktit, referojuni informacionit duke klikuar këtu