Të jesh pjesë e Premium Banking

Premium Banking ofrohet pa pagesë për të gjithë klientët që kanë kursime pranë nesh me vlera të barabarta ose më të larta se € 50,000 ose ata që kanë të ardhura të kredituara në banken Raiffeisen me të paktën € 600 në muaj. Nëse keni nevojë për informacione të mëtejshme ju lutem na kontaktoni ose vizitoni degën më të afërt të bankës Raiffesien.