Bordi Drejtues

Christian Canacaris

Z. Christian Canacaris eshte Drejtori i Pergjithshem aktual i Raiffeisen Bank ne Shqiperi. Z.Canacaris eshte nje bankier me nje eksperience te larte dhe me shume vite te shpenzuara ne vendet e Evropes Qendrore dhe Lindore dhe tregjet ne zhvillim ne pozicionet e anetarit te bordit. Ai eshte nje dealer profesionist dhe shume mire i orientuar ne financat e larta te korporatave, thesarin dhe nivelet e tregut. Z. Canacaris ka mbaruar nje Master ne Menaxhim e Administrim Biznesi ne Universitetin prestigjoz Britanik te Mancesterit. Christian Canacaris eshte nje manaxher dhe organizator i suksesshem, si dhe nje vendim-marres shume i mire.

Z. Canacaris iu bashkua Raiffeisen Bank ne Prill te 2004 si Anetar Bordi per Thesarin, Bankingun e Investimeve dhe Tregjet e Kapitaleve. Qe prej Shkurtit 2010, ai ka qene pergjegjes per Bankingun e Korportave gjithashtu ne nivel bordi.

Ai ka nje eksperience te gjate dhe ka punuar ne pozicione manaxheriale ne RZB Krekova Bank, Maribor, Slloveni, ne Raiffeisen Bank Rumani, Banka Kombetare e Greqise S.A, Bukuresht, Rumani, Banka Kombetare e Greqise S.A, Paris, Phoenix Bank, Paris, etj.

Z. Canacaris eshte diplomuar ne Universitetin e Parisit, Pantheon-Sorbonne me rezulatate te shkelqyera ne Studime Evropiane, Lendet kryesore: Finance, Makro-Mikroekonomi, Finance Korporate, Ligji Evropian. Ai ka gjithashtu nje master ne Ekonometri, Matematike dhe Statistike.

Alexander Zsolnai

Alexander Zsolnai iu bashkua Raiffeisen Bank ne Mars 2010 si Anetar Bordi per Financen dhe Riskun. Ai eshte emeruar si Zevendes Kryetar i Bordit drejtues. qe prej 1 Tetorit 2010 krahas pergjegjesive te tij si Drejtor Ekzekutiv per Financen dhe Riskun.

Ai ka disa eksperienca bankare dhe ekzekutive. Z. Zsolnai ka punuar ne pozicionet si: Anetar i Bordit Menaxhues dhe Drejtor Ekzekutiv per Financen dhe Riskun ne Raiffeisen Bank Bosnja & Hercegovina d d Sarajeve, Drejtor Ekzekutiv i HVB- Central Profit, Banka d.d., Sarajeve dhe Keshilltar i Larte per rajonin e Evropes Juglindore per krijimin e kontrollit te shitjeve rajonale, Drejtor i Zhvillimit te rrjetit te degeve ne rrjetin e degeve te divizionit te biznesit (organizate e manaxhimit te perbashket me PSK/Austrian Post Bank), etj.

Z. Zsolnai është diplomuar në Universitetin e Vjenës për Administrim Biznesi dhe ka disa kualifikime në zhvillimin strategjik dhe operativ te tregjeve të reja / fushat e biznesit, hartimin dhe zbatimin e proceseve te ndryshimit dhe atyre inovative, zhvillimin e kanaleve të shitjes, veçanërisht rrjetet e degëve, proceset dhe organizimin e menaxhimit te riskut, menaxhimin e njerëzve dhe organizatave, veçanerisht në një mjedis kompleks, etj

Elona Mullahi (Koçi)

Znj. Mullahi (Koçi) eshte Anetare Bordi per Biznesin me Korporatat dhe Bizneset e Vogla (SE) qe prej muajit tetor 2015. Ajo ka nje pervoje 12-vjecare ne sistemin bankar dhe njohuri te thella ne biznesin e Korporatave dhe ate ndermarrjeve te vogla, riskun e kredise, si dhe funksione te tjera biznesi dhe mbeshtetese ne industrine bankare.

Ne vitin 2004, vit ne te cilin iu bashkua Raiffesien Bank, Znj. Mullahi (Koçi) ka drejtuar Departamentin e Institucioneve Publike, Qeverisjes Qendrore dhe Lokale. Ndersa qe nga viti 2010, ka drejtuar segmentet e biznesit qe perfshijne korporatat vendase dhe ato nderkombetare, bizneset e vogla, si dhe te gjitha Institucionet e qeverisjes qendrore dhe lokale, Institucione te tjera te sektorit publik, Institucione financiare, (psh. Institucione financiare jo-banka, kompani sigurimi, brokera si dhe kompani lizingu), si dhe OJQ.

Gjithashtu, Znj. Mullahi (Koçi) ka nje pervoje te gjate dhe ka punuar ne pozicione menaxheriale edhe ne Banken Amerikane te Shqiperise, Banken Kombetare te Greqise, Ministrine e Puneve Publike dhe Transportit, Ministrine e Financave, etj.

Elona Mullahi (Koci) mban gjithashtu pozicionin e Anetares se Komitetit te Kredise te Bankes. Ajo ka mbajtur gjithashtu pozicionin e Anetares se Keshillit te Administrimit te Raiffeisen Leasing qe nga viti 2010 deri ne 2015, si edhe pozicionin e Anetares se Keshillit te Administrimit te Raiffeisen Invest nga viti 2011 deri ne 2014.

Egon Lerchster

Egon Lerchster u bë pjesë e Raiffeisen Bank në Shqipëri në Shtator 2017 si Anëtar i Bordit për Teknologjinë e Informacionit dhe Operacionet.

Egon Lerchster filloi punën në Raiffeisen në vitin 1998 si Auditor i TI-së. Ndërmjet viteve 2000 dhe 2012, ai ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Auditimit të TI-së të Raiffeisen Zentralbank AG, duke qenë gjithashtu përgjegjës për ngritjen e funksioneve të auditimit të TI-së në nivel grupi, si edhe për zhvillimin e një programi kompjuterik të standardizuar të punës së auditimit, përfshirë edhe raportimin e standardizuar të auditimit. Në vitin 2012, Lerchster mori drejtimin e Divizionit të Kontrollit të Brendshëm të Raiffeisen Bank International AG, ku ndër të tjera ishte përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të auditit përkundrejt Bordit të Menaxhimit, Këshillit Drejtues, Bankës Qendrore Evropiane dhe auditorëve të jashtëm.

Egon Lerchster zotëron një diplomë në Shkencat Sociale dhe Ekonomike (Mag. rer.soc.oec) nga Universiteti i Ekonomisë dhe Biznesit në Vjenë. Gjatë angazhimit të tij për më shumë se 20 vjet në Raiffeisen, ai ka plotësuar ekspertizën e tij me disa çertifikata shtesë në menaxhimin e projekteve, si edhe menaxhimin dhe ri-projektimin e proçeseve.

Lyubomir Punchev

Lyubomir Punchev nisi karrierën në Raiffeisen Bank në Shqipëri në korrik 2019 si Anëtar Bordi për Biznesin Retail.

Z. Punchev ka një përvojë mbi 26-vjeçare në sektorin bankar të fokusuar në menaxhimin e degëve, rrjetin e shitjeve, si dhe në bankingun e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM), individëve dhe konsumatorëve. Përvoja e tij si drejtues ekzekutiv nisi në vitin 2001 në “Bulbank”, pjesë e grupit “UniCredit”, banka më e madhe bullgare, ku ishte përgjegjës për krijimin dhe më pas funksionimin e rrjetit Retail dhe NVM-ve të institucionit, duke u pozicionuar si kompania e parë franshizë për biznesin Retail dhe NVM-të në Bullgari. Z. Punchev e vijoi karrierën si Anëtar i Bordit Drejtues në “UniCredit Bulbank” dhe “UniCredit Consumer Financing”, Bullgari. Në vitin 2011 z. Punchev nisi karrierën ndërkombëtare si Drejtor i Shitjeve Retail dhe NVM-ve për të gjithë rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore në “Bank Austria”, pjesë e grupit “UniCredit”, duke vijuar më tej me pozicionin e Anëtarit të Bordit për biznesin Retail në “Ukrsotsbank”/ “UniCredit”, Ukrainë. Nga viti 2016 deri në emërimin në pozicionin aktual z. Punchev ka mbajtur pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të “Piraeusbank Bulgaria”, ku ka mbuluar përsëri biznesin Retail dhe atë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Z. Punchev ka një diplomë masteri për Marrëdhënie Ndërkombëtare Ekonomike nga “Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore” në Sofje. Ai ka ndjekur gjithashtu shumë programe ekzekutive të bankës “UniCredit”, si edhe ka një diplomë nga “International Banking Institute”, filial i “Universitetit të Mançesterit”. Në vitin 2011 z. Punchev përfundoi masterin ekzekutiv për administrim biznesi të programit “TRIUM” të “London School of Economics” (LSE), “HSE University” Paris dhe “New York University, Stern School of Business”, i cilësuar nga “Financial Times” si ndër tri programet më të mira të këtij lloji.