Skip to main content

Kodi i Etikës

Kodi i Etikës ka për qëllim të na udhëheqë në veprimtarinë tonë të përditshme me te gjitha palët, brenda dhe jashtë bankës. Kryerja e veprimtarisë sonë në mënyre etike, të ligjshme, me përgjegjshmëri dhe qëndrueshmëri është thelbi i kulturës së organizatës sonë. 
Mëso më shumë rreth Kodit të Sjelljes së Grupit Raiffeisen duke klikuar në butonin më poshtë.