Skip to main content

Misioni dhe Vizioni

Duke filluar këtë udhëtim të inovacionit dhe orientimit të qendërsues të klientit, ju ftojmë të jeni një pjesë e vizionit tonë për një të ardhme financiare më të ndritshme. Së bashku, le të formojmë të ardhmen e bankingut, ku qëllimet tuaja financiare bëhen suksesi ynë i përbashkët."

Misioni

Ne transformojmë inovacionin e vazhdueshëm në eksperiencë të shkëlqyer për klientët.

Vizioni për vitin 2025

Të jemi grupi më i rekomanduar për shërbimet financiare.

Vlerat

Vlerat tona udhëheqin çdo aspekt të organizatës sonë, formojnë kulturën tonë dhe përcaktojnë se si operojmë si një ekip. Ne jemi të përkushtuar në mbajtjen e vlerave të mëposhtme:

Bashkëpunim

 Kur punojmë bashkë, komunikojmë bashkë, dëgjojmë dhe mbështesim njëri tjetrin ajo ç’ka mund të arrijme do jetë shumë e madhe. Ne po ndërtojmë një mjedis mirëkuptimi, respekti dhe besimi reciprok.

Proaktivitet

Ne besojmë tek vizioni ynë për të ardhmen. Nxisim ndryshimin duke u përqendruar tek mundësitë dhe jo pamundësitë. Shkëmbejmë pavendosmërinë me vendosmërinë. Veprojmë, nuk reagojmë.

Të mësuarit

Të mësuarit e vazhdueshëm do të thotë zhvillim personal. Mësojmë nga eksperienca, edukimi dhe ndarja e dijeve me njëri-tjetrin.

Përgjegjshmëri

Kur çdonjëri nga ne mbart pergjegjësi per ate çka bën ndryshimi është i madh. Vetëm dhe së bashku jemi përgjegjës për vendimet, rezultatet dhe pasojat e veprimeve tona.