Skip to main content

Procese Prokurimi

Shpallje për Procese Tenderi

Në vijim mund të gjeni publikimet për procese tenderi dhe dokumentacionin përkatës.

Banka Raiffeisen në Shqipëri i boton publikimet e proceseve të tenderit edhe në gazetat ditore.

Për informacione të mëtejshme përsa i përket publikimeve, ju lutem kontaktoni: procurement.department@raiffeisen.al