Skip to main content

Çmime dhe Vlerësime

Kjo faqe është një dëshmi e pashlyeshme e angazhimit tonë të pandryshuar për shkëlqimin, zgjidhjet inovative dhe shërbimin e jashtëzakonshëm ndaj klientëve.

Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri për vitin:

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, dhe 2011

Banka më e Mirë në Shqipëri për vitin:

2023, 2018, 2010, 2007, 2006, 2005 dhe 2004

Banka më e Mirë në Shqipëri për vitin:

2013, 2008, 2007, 2006 dhe 2004 

Banka më e Mirë në Shqipëri për vitin:

2009, 2006, 2005 dhe 2004

Banka më e Mirë në Shqipëri për vitin:

2007, 2006, 2005 dhe 2004