2021

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

2020

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

2019

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

MasterCard 

-MCDS Market shaker 2019 “Për kontributin e çmuar në zhvillimin e një tregu novator nëpërmjet pagesave me kartë”

2018

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

Euromoney për Ekselencë 

- Banka më e Mirë në Shqipëri 

2017

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

2016

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 

2015

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 2015

2013

Global Finance

- Banka më e Mirë në Shqipëri

2012

Global Finance

- Banka më e Mirë në Shqipëri

EMEA Finance

- Banka më e Mirë në Shqipëri

2011

EMEA Finance

- Banka më e Mirë e Huaj në Shqipëri 2010

Euromoney

- Banka më e Mirë

2010

Euromoney

- Banka më e Mirë 2010

2009

Euromoney

- Banka më e Mirë

The Banker

- Banka më e Mirë

2008

Global Finance

- Banka më e Mirë

Euromoney

- Banka më e Mirë

2007

Finance Central Europe

 • Banka më e mirë në Evropën Juglindore për kthimin mbi kapitalin 2007
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve 2007
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së  kapitalit 2007
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket fitimit bruto 2007
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket normës së kthimit mbi kapitalin 2007
 • I renditur në vendin e parë në Evropën Juglindore për kthimin nga kapitali, ROE, 2007

Global Finance

 • Banka më e Mirë

Euromoney

 • Banka e vitit

2006

Finance Central Europe

 • Banka më e mirë në Shqipëri
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së kapitalit
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket fitimit bruto
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket normës së kthimit mbi kapitalin
 • Bankieri më i mirë i vitit në Evropën Juglindore Z. Steven Grunerud, CEO i Raiffeisen Bank

Global Finance Euromoney

 • Banka më e mirë
 • Banka më e mirë në Shqipëri

2005

Finance Central Europe

 • Banka më e mirë në Shqipëri
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së kapitalit
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket fitimit bruto

Global Finance

 • Banka më e mirë

The Banker Euromoney

 • Banka e vitit
 • Banka më e mirë në Shqipëri

2004

Finance Central Europe

 • Banka më e mirë në Evropën Juglindore për kthimin mbi kapitalin
 • Banka më e mirë në Shqipëri
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së kapitalit
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket fitimit bruto
 • Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket normës së kthimit mbi kapitalin
 • Bankieri më i mire në Shqipëri - Z. Ardian Kamberi
 • I renditur në vendin e parë në Evropën Juglindore për kthimin nga kapitali, ROE,

Global Finance

 • Banka më e mirë


The Banker

 • Banka e vitit