Truall dhe Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Veçori

11,760 m2m²
Sipërfaqja

11,760 m2m²
Sipërfaqje Trualli

2574
Zona Kadastrale

37,000,000
Leke

Certifikatë pronësie

Okazion

Përshkrimi

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 40,000,000 All në 37,000,000 All.

Pasuria përbëhet nga 3 parcela:  Truall  me nr.pasurie 27/169 me Sipërfaqe 2788 m2 ,Arë me nr.pasurie 27/158, me Sip.6810 m2,Arë me nr.pasurie 27/170 me Sip.2162 m2.Zona ku ndodhet pasuria është me karakter bujqësor dhe industrial.Prona është e rrethuar me toka bujqësore të punuara ose jo.

Harta

Xhafzotaj,Durrës

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu