Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Veçori

24233m²
Sipërfaqja

24233m²
Sipërfaqje Trualli

2255
Zona Kadastrale

50,000,000
Leke

Certifikatë pronësie

Okazion

Përshkrimi

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 60,000,000 All në 50,000,000 All.

 

Prona Arë përbëhet nga 3 parcela: Nr. Pasurie 31/3 me Sip.4,300.0 m²,Nr.Pasurie 31/4 me Sp.12,900.0 m², Nr.Pasurie 31/33 me Sip.7,033.0 m², ndodhur në zonën kadastrale ZK 2255 ne fshatin Koxhasë, ne rrethin e  Durresit.Pasuria  ndodhen në një largësi rreth 2.7 km në anën perëndimore të nënkalimit të Maminasit dhe rreth 1.9 km në anën lindore të mbikalimit te Sukthit.
Prona  zhvillohet pranë  fshatit Guzaj dhe janë  pozicionuar në  një largë si rreth 250.0 në anën perëndimore të qendrës së banuar të tij.Referuar autostradës " Tiranë - Durrës ", tokat janë pozicionuar në anën veriore të tyre, ne nje largesi minimale rreth 90.0 m prej saj.
 

Harta

Xhafzotaj,Durrës

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu