Truall dhe Arë 


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Veçori

3600m²
Sipërfaqja

2500m²
Sipërfaqje Trualli

3236
Zona Kadastrale

5,000,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Prona eshte me titull pronësie Toka Arë, me siperfaqe 3600 m2 dhe ndodhet në Fshatin Romanat, Durrës. Prona ndodhet në një zonë rezidenciale dhe industriale, buzë rrugës nacionale “Tiranë - Kavajë”.Infrastruktura e zonës ku ndodhet prona është e mirë. Pronat ka akses direkt në rrugën Nacionale “Tiranë - Kavajë”, e cila është e shtruar dhe e asfaltuar. Nëpërmjet kësaj rruge prona lidhet me pikat kryesore të zonës si: Shijak, Durrës, Ndroq, Tiranë.Zona ku ndodhen prona  është një zonë me karakter rezidencial dhe industrial-komercial. Në të dy anët e rrugës nacionale janë të ndërtuara komplekse komerciale (Bar-Restorante) apo kapanone industriale, gjithashtu në zonë vihen re dhe ndërtesa me intensitet të ulët katesh të cilat janë të pozicionuara në qendrat e fshatrave përreth të distancuara nga rruga Nacionale. Prona eshte  e rrethuar me toka bujqësore, të cilat ishin të punuara ose jo.

Harta

Romanat, Durrës (buzë rrugës nacionale “Tiranë - Kavajë”)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu