Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Veçori

3750m²
Sipërfaqja

3255
Zona Kadastrale

640,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Prona eshte e tipi Are  me siperfaqe 3,750 m² aktualisht nuk përdoret as për aktivitet biznesi, as si Truall për ndërtim por është lënë në gjendje t ë lirë. Prona aktualisht është e mbuluar nga bimësi barishtore.Prona ka një formë të rregullt planimetrike dhe ka të njëjtën kuotë me rrugën dytësore, e rrafshët në të gjithë sipërfaqen e saj. Prona ndodhet në një terren fushor.E gjithë sipërfaqja e pronës është e lirë nga ndërtimet apo nga shtyllat e tensionit të lartë.Zona në të cilën ndodhet prona është një zonë e cila mbulohet nga transporti privat i Fshatit Sallmane, Sukth. Gjithashtu zona ka një mbulim të saj me rrjetin e shpërndarjes së Energjisë elektrike apo rrjetin e shpërndarjes së ujit.Ajo është një zonë me karakter rural, rezidencial dhe komercial-industrial dhe ka kryesisht toka bujqësore apo shtëpi banimi të cilat janë të distancuara nga rruga automobilisike. Si dhe objekte komerciale të ndërtuara sidomos vitet e fundit buzë rrugës nacionale. Prona eshte e rrethuar me toka bujqësore, të cilat jane të punuara ose jo. Në këtë drejtim,  cilësia e zonës për qëllimin e planifikuar të prones si Toke Arë është e mirë dhe e favorshme.

Cmimi nga 800,000 Leke shkon ne 640,000 Leke

Harta

Sallmane, Durrës (700 m larg rrugës automobilistike “Tiranë-Durrës”)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu