Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Veçori

4680m²
Sipërfaqja

4680m²
Sipërfaqje Trualli

3951
Zona Kadastrale

5,500,000
Leke

Certifikatë pronësie

Rezervuar

Përshkrimi

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 6,100,000All në 5,500,000 All

Are (2 parcela) te cilat ndodhen rreth 1.5 km në anën jugperëndimore të Ishullit të Zvërnecit. Pronat nëpërmjet rrugës dytësore e cila është e shtruar me materiale inerte, kanë akses në rrugën Kryesore “Zvërnec – Vlorë”, e cila është e shtruar dhe e asfaltuar. Nëpërmjet kësaj rruge pronat lidhet me pikat kryesore të zonës si: Fshati Zvërnec, Nartë, Qyteti Vlorë dhe Autostrada “Tiranë - Vlorë”. Zona konsiderohet si zonë Bregdetare me karakter rezidencial, komercial dhe bujqësore pasi në afërsi të pronave lokalizohen disa objekte komerciale, rezidenciale si dhe toka bujqësore të punuara ose jo.

Harta

Zvërnec, Vlorë

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu