Arë dhe Ndërtesë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Veçori

5
Dhoma

1
Banjo

2255m²
Sipërfaqja

1720m²
Sipërfaqje Trualli

535m²
Sipërfaqje Ndertese

1189
Zona Kadastrale

5,500,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Prona perbehet nga Toke Are me siperfaqe 960m2 dhe are  me siperfaqe 760 m2,dhe 1 ndertese me sip.535 m2.Nje pjese e prones është një ndërtesë 2 katëshe dhe ka një sipërfaqe të regjistruar sipas dokumentave të pronësisë rreth 535.0 m2. Kjo ndërtesë është e ndërtuar me konstruksion betonarme , me soleta ndërkati betonarme dhe mbulesë të katit të fundit me cati me tjegulla të kuqe. Fasada e ndërtesës është e suvatuar dhe e lyer dhe me bojë.Ndërtesa është e lidhur me rrjetin kryesor të shpërndarjes së Energjisë Elektrike, rrjetin e kanalizimeve si dhe rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm.Seksioni i i Ambjenteve ndihmëse, i cili është i pozicionuar në pjesën verilindore të ndërtesës. Ky seksion përbëhet nga 1 Korridor, 1 Dhomë, 3 Depo dhe 1 Tualet.Seksioni i Ambjenteve të magazinimit zë pjesën me të madhe të ndërtesës dhe aktualisht është pa përdorim. Ky seksion përbëhet nga 2 Ambjente magazinimi.Infrastruktura e zonës është në gjendje të mirë dhe të mirëmbajtur.Prona ka dhe nje ndertese 1 kateshe qe është e ndërtuar me konstruksion me mure mbajtës dhe mbulesë të realizuar me konstruksion metalik dhe mbulesë me fletë llamarine.Aksesi : Rruga Nacionale “Korcë-Pogradec”, në të cilën prona ka akses nëpërmjet rrugës dytësore, është e shtruar dhe e asfaltuar. Rruga dytësore e cila e lidh pronën me rrugën kryesore dhe me pjesë të tjera të fshatit Lumalas është e shtruar dhe e asfaltuar.Perdorimi i prones: Ndërtesa objekt vlerësimi është një ndërtesë 1 kt e cila është projektuar të funksionojë si Fabrikë Qumështi por aktualisht është pa përdorim.

Ka mosperputhje te dokumentave te pronesise me situaten ne terren. ne kete rast bleresi merr persiper sistemimin.

 

Ndërtesë 117/2/N /  Sip.535 m2  /  Çmimi nga  5,000,000 All shkon ne 4,350,000 ALL

Arë          117/2    /  Sip.960 m2  /  Çmimi   nga 750,000   All shkon ne 660,000 ALL

Arë         117/3    /   Sip.760 m2 /  Çmimi    nga 600,000   All shkon ne 490,000 ALL

Harta

Biranj, Korcë

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu