Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Veçori

2939m²
Sipërfaqja

1478
Zona Kadastrale

293,000
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Prona eshte Are, me siperfaqe 2939m2 dhe rreth 400m larg, ne anen veriperendimore te qendres se fshatit Deshiran, te rrethit te Elbasanit.Zona perreth eshte nje zone fshati, ku jane te kombinuara parcelat toka are pjeserisht te mbjella dhe pjeserisht te lena djerre; me shtepi banimi me lartesi 1-2 kate, kryesisht te perqendruara rreth lagjeve te banuara te fshatit.Prona kufizohet nga veriu dhe verilindja me parcela te ngjashme toka are dhe nga jugu e perendimi me kanal.Parcela paraqitet me forme pergjithesisht te rregullt, katerkendore, me shtrirje gjatesore sipas drejtimit veriperendim-juglindje.

Harta

Dëshiran, Elbasan (400m larg, ne anen veriperendimore te qendres se fshatit)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu