Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Veçori

1000m²
Sipërfaqja

3184
Zona Kadastrale

1,200,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Prona Toke Are, ndodhet prane vendit te quajtur "Bishti i Palles" dhe rreth 1.4 km ne veri te Pontilit te Karburanteve ne Porto Romano.Zona perreth prones eshte nje zone fushore begdetare prane bregdetit Adriatik.Zona eshte e Miratuar si Park Energjitik dhe e zhvilluar me ndertime kryesisht per depozitimin e karburanteve dhe gazit natyror.Aktualisht ne zone jane zhvilluar disa projekte te llojit Depozita Karburantesh dhe Gazi natyror.Zhvillimi i zones ne kete drejtim eshte i vazhdueshem. Zona eshte pajisur me infrastrukturen e nevojshme rrugore.Rruga Durres- Porto Romano, e pozicionuar paralel me bregdetin, e cila ndodhet rreth 150 m ne perendim te tokes are eshte e asfaltuar dhe ne gjendje te mire teknike.

Harta

Durrës (prane vendit te quajtur "Bishti i Palles")

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu