Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Veçori

2357m²
Sipërfaqja

3562
Zona Kadastrale

3,500,000
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Prona Toke Are, me siperfaqe prej 2,358.0 m², ndodhet ne fshatin Tapize, ne prane rruges kryesore "Tirane-Fushe Kruje", ne rrethin e Krujes.Zona ne te cilen ndodhet toka eshte nje zone rurale e karakterizuar nga siperfaqe te konsiderueshmetokash are, te cilat ne pjesen me te madhe te tyre jane lene djerre.Ndertimet ne zone jane kryesisht shtepi banimi, te vendosura ne qendrat e banuara si dhe objekte industriale dhe komerciale te vendosura kryesisht prane rruges kryesore.Infrastruktura e zones ka nje zhvillim te dukshem, ndersa rruget kryesore jane te sistemuara, te asfaltuara dhe paraqiten ne nje gjendje te mire teknike.Toka are perfaqeson nje siperfaqe toke te lire te punuar dhe te mbjelle me produkte bujqesore te tipit jonxhe.Ajo ka nje konfiguracion thuajse te rregullt gjeometrik dhe relievi ne te cilin zhvillohet toka eshte fushor.

Harta

Tapize, Krujë ( prane rruges kryesore "Tirane-Fushe Kruje", ne rrethin e Krujes)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu