Truall dhe Ndërtesë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Veçori

299m²
Sipërfaqja

200m²
Sipërfaqje Trualli

99m²
Sipërfaqje Ndertese

1042
Zona Kadastrale

985,000
Leke

Certifikatë pronësie

Pezulluar

Përshkrimi

Pasuria e llojit "Truall dhe Ndërtesë",ndodhet në fshatin Arrameras,të qytetit të Krujës.

Lokalizohet rreth 1.8km në anën jugperëndimore të qëndrës të qytetit të Fushë-Krujës,rreth 1.7 km 

në jug-perëndim të stadiumit "Redi Maloku",rreth 1.6 km në anën jugperëndimore të mbikalimit të

Fushë-Krujës,dhe rreth 1.5 km në anën juglindore të fshatit Hasan.

Pasuria ka sipërfaqe trualli 200 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 99 m2.

Harta

Fshati Arrameras,Krujë

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu