Truall dhe Ndërtesë


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Veçori

1
Banjo

4850m²
Sipërfaqja

4134m²
Sipërfaqje Trualli

716m²
Sipërfaqje Ndertese

8551
Zona Kadastrale

32,905,000
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Pasuria "Truall dhe Ndërtesë" përbëhet nga 3 pasuri: 

Pasuria 5/485 e llojit "Truall dhe Ndërtesë "me sipërfaqe trualli 3875 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 716 m2

Pasuria 5/412 e llojit "Truall" me sipërfaqe trualli 164 m2.

Pasuria 5/413 e llojit "Truall"me sipërfaqe trualli 95 m2.

Pasuia ndodhet në zonën kadastrale ZK 8551.

Harta

Kavajë

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu