Truall dhe Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Veçori

383m²
Sipërfaqja

250m²
Sipërfaqje Trualli

77m²
Sipërfaqje Ndertese

1478
Zona Kadastrale

392,800
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Prona eshte e llojit Are+Truall me sipërfaqe totale 306 M2, nga e cila truall me siperfaqe 250 M2 dhe ndertese 77M2. Ajo eshte e pozicionuar rreth 40m ne anen veriperendimore te rruges nacionale qe kalon ne zone, si dhe buze rruges se brendshme te zones, ne krahun verilindor te saj.Zona perreth eshte nje zone fshati, ku mbizoteron aspekti i banimit, me shtepi me lartesi 1-2 kate me oborre rrethuese.Zona ku ndodhet prona pershkohet nga rruge te brendshme fshati te cilat jane te formuara si rruge, te sistemuara, te shtruara me zhavorr.Rruga kryesore e fshatit Deshiran eshte e shtruar me asfalt dhe paraqitet ne kushte e gjendje te mire shfrytezimi.Ndertesa njekateshe paraqitet me forme drejtkendore ne plan, me shtrirje gjatesore sipas drejtimit verilindje – jugperendim, me dimensione mesatare 10m x 7m, me brinjen me te vogel paralel me rrugen e brendshme te zones.Hyrja realizohet nga lindja, nepermjet verandes ne anen juglindore te nderteses.Ndertesa ka konstruksion me mure tulle, mbuluar me cati me tjegulla, me fasada pjeserisht te suvatuara.

Harta

Dëshiran, Elbasan (40m ne veriperendim te rruges nacionale)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu