Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI: Rezultatet paraprake 2019

Fitimi para tatimit u rrit sërish – Rritja e të ardhurave themelore erdhi si pasojë e shtimit të kredisë në të gjithë grupinFitimi para tatimit u rrit me 1% nga viti në vit, duke shkuar në 1,767 milionë euro, duke arritur një fitim të konsoliduar prej 1,227 milionë euroTë ardhurat neto nga interesi dhe nga komisionet u rriten përkatësisht 8% dhe 7% krahasuar me një vit më parë (e rregulluar sipas shitjeve të biznesit të bankës qendrore në Poloni në 2018)Kreditë konsumatore u rritën me 13% në 2019 kryesisht në zyrat qendrore në Rusi dhe Europën Qendrore.Marzhi neto i interest ishte i qendrueshëm, 2.44%Kostot e riskut mbetën të ulta (0.26% raporti i provigjioneve)Raporti i NPE (non-performing-exposure) u përmirësua në 2.1%Raporti CET1 u rrit në 13.9%Dividenti i propozuar 1.00 euro për aksion, shlyhet në nivelin e 27%


  • Deklaratë për shtyp
  • 1 min për t'u lexuar