Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Financimi i gjelbër po bëhet një megatrend, dhe RBI është pararoje në EQL

Nga Johann Strobl, Drejtor i Pergjithshëm i Raiffeisen Bank International

Më shumë se 30 vjet pas rënies së Perdes së Hekurt, Evropa Qendrore dhe Lindore (EQL) përballet sërish me një përmbysje të madhe: transformimin e nje ekonomie tregu të qëndrueshme dhe miqësore me klimën. Ky proces me shumë mundësi nuk do të prodhojë imazhe ikonike si në vitin 1989, por dimensioni i tij mund të nënvlerësohet lehtësisht. Është një sukses historik i forcës që kërkon ndërveprimin e shoqërisë, biznesit dhe politikës, bashkëpunimin ndërkufitar dhe, së fundi, por jo më pak e rëndësishme, këmbënguljen.

Në këtë kontekst, lind pyetja se çfarë kontributi mund të japë një bankë në këtë transformim ekologjik. Në atë kohë, RBI luajti një rol pionier në transformimin e ekonomive të planifikuara socialiste në ekonomi të tregut të lirë në EQL. Ambicia jonë sot është të pozicionohemi herët dhe vazhdimisht përsëri. Ne duam të jemi institucioni financiar më i rekomanduar në tregjet në të cilat operojmë deri në vitin 2025. Parakushtet për këtë nuk janë vetëm produktet dhe shërbimet dixhitale inovative dhe miqësore ndaj klientit, por edhe pranimi social si një kompani përgjegjëse.

Ndërgjegjësimi për çështjet e mbrojtjes së klimës është më i theksuar në shumë tregje në EQL sesa supozohet përgjithësisht në Evropën Perëndimore, ku EQL shpesh perceptohet si një rajon që ende mbështetet shumë në burimet e energjisë fosile dhe në të cilin mbrojtja e klimës luan një rol vartës. Megjithatë, studimet dhe analizat tona tregojnë një pamje shumë më të diferencuar. Klientët tanë në EQL janë shumë të shqetësuar me temën e ESG, vendosin objektiva të qëndrueshmërisë dhe zbatojnë proceset e nevojshme. Ne shohim rezultatet e para të prekshme, për shembull, në kërkesën në rritje të fortë për financim të gjelbër. Si emetuesi më i madh austriak i bonove të gjelbra, ne kemi krijuar njohuri të gjera në vitet e fundit, të cilën tani po e shpalosim në EQL dhe po e vëmë në dispozicion të klientëve tanë.

Jemi në fillimin e një megatrendi në financimin e gjelbër, që në thelb është për t'u përshëndetur. Nuk do të jetë e mundur të financohen investimet e nevojshme në mbrojtjen e klimës pa përfshirje masive të kapitalit privat. Megjithatë, duhet të sigurohemi që kërkesa për investime të gjelbërta të mos dëmtohet nga larja e gjelbër. Eshte dashur një kohë shumë e gjatë që investimet e gjelbra të zhvillohen nga një produkt i veçantë në një produkt standard. Besimi i investitorëve privatë dhe institucionalë nuk duhet të shkatërrohet. Nëse etiketa tregon "jeshile", duhet të jetë edhe përmbajtja. Në këtë sfond, ne mirëpresim iniciativën e Komisionit të BE-së për të krijuar një "standard të artë" për bonot e gjelbra.

Duke folur për rregulloren: rreziqet klimatike do të luajnë një rol qendror në stress test-in e bankës në vitin 2022. Do të ishte e dëshirueshme që përpjekjet dhe njohuritë e marra të ishin në një raport më të mirë se sa ishte rasti me stres testet e viteve të kaluara.


  • Deklaratë për shtyp
  • 1 min to read

Johann Strobl, CEO Raiffeisen Bank International