Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Raiffeisen Bank në partneritet me Rural Credit Guarantee Foundation “RCGF”, për të mbështetur Biznesin Mikro në Shqipëri

Raiffeisen Bank Shqipëri sh.a dhe Rural Credit Guarantee Foundation “RCGF”, kanë nënshkruar sot një marrëveshje garancie për të mbështetur Biznesin Mikro në Shqipëri në vlerë prej 5 milionë eurosh

Marrëveshja, kufiri i së cilës mund të rritet më tej me kërkesë të Raiffeisen Bank, synon të lehtësojë financimin për Biznesin Mikro në Shqipëri në formën e Instrumentit Individual të Garancisë për kreditë dhe përfituesit e kualifikuar.

Z. Christian Canacaris, Drejtor i Përgjithshëm i Raiffeisen Bank, tha: “Biznesi Mikro përfaqëson një segment shumë të rëndësishëm të Ekonomisë Shqiptare. Në Raiffeisen Bank Shqiperi, ne kemi objektiva shumë ambiciozë për të rritur praninë tonë dhe për të mbështetur këtë segment biznesi. Në dy vitet e fundit ne kemi hartuar një model të ri biznesi, produkte të reja dhe investime të konsiderueshme janë në progres, duke synuar rritje në këtë segment biznesi. Përmes kësaj Marrëveshjeje Garancie me RCGF, ne presim që  do të rrisim më tej bazën tonë të klientëve të huadhënies dhe do të jemi në gjendje t'u ofrojmë atyre kushte më të favorshme për produktet e huadhënies ”.

Duke komentuar mbi lehtësinë e garancisë, z. Korsita nga RCGF tha: “RCGF, nëpërmjet mekanizmit të saj të garancisë, është e angazhuar të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Shqipëri, të kenë akses në financat me qëllimin përfundimtar të ruajtjes ose krijimit të punësimit në të gjitha rajonet e Shqipërisë. Ne besojmë se bashkëpunimi ynë do të mbështesë më tej qëllimin tonë, duke arritur më shumë biznese në të gjitha segmentet e ekonomisë dhe të gjitha rajonet e Shqipërisë, të cilave u mungojnë kolaterali, ose biznese që janë prekur nga pandemia, për të kapërcyer sfidat e situatës aktuale. 


  • Deklaratë për shtyp
  • 2 min për t'u lexuar