Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI raporton fitim të konsoliduar prej 804 milionë euro pavarësisht ndikimit të COVID-19

​​​​​​​Vjenë,

  • Të ardhurat kryesore u ndikuan nga ulja e normave, masat e izolimit kombëtar dhe dobësimi i monedhave në shumicën e vendeve të EQL-së
  • Shpenzimet e përgjithshme administrative pësuan rënie me 5% krahasuar me një vit më parë
  • Kreditë për klientët pësuan rënie të lehtë sa i përket monedhës euro, kryesisht për shkak të efektit të monedhës
  • Raporti i provigjionimit shënoi 0,68%, 42 bps më i lartë krahasuar me një vit më parë, kryesisht nga provigjionimi i fazës 2
  • Përmirësim i lehtë i raportit të NPE-së dhe raportit të mbulimit të NPE-së, përkatësisht 1,9% dhe 61,5%
  • Raporti i CET1 shënoi 13,6%, duke përfshirë zbritjen e propozimit të dividendit të komunikuar në fillim për vitin 2019 (42 bps) dhe dividendin e propozuar për vitin 2020 (20 bps)
  • Dividendi i propozuar ishte 0,48 euro për aksion për vitin 2020, në përputhje me rekomandimin e BQE-së për pagesat e dividendit

Ju lutemi gjeni bashkangjitur versionin e plotë të deklaratës për shtyp në format pdf duke klikuar këtu.


  • Deklaratë për shtyp
  • 1 min për t'u lexuar