Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI raporton fitimin e konsoliduar në vlerën 442 milionë euro për tremujorin e parë 2022

Të ardhurat neto nga interesi u rritën me 1% krahasuar me një tremujor më parë, duke
Për të lexuar raportin e plotë klikoni përfituar nga normat më të larta në të gjithë rajonin.
• Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet u rritën me 22% krahasuar me një tremujor më parë, të nxitura kryesisht nga rritja e aktivitetit të klientëve në biznesin FX në Rusi.
• Të ardhurat neto nga tregtimi në vlerën 184 milionë euro, kryesisht nga instrumentet
mbrojtëse dhe diferencat e veta të kredisë që lidhen me biznesin e certifikatave.
• Raporti i provigjionimit krahasuar me një vit më parë u rrit ndjeshëm në 0.97%, kryesisht i nxitur nga uljet makro dhe faktorët e veçantë të rrezikut për shkak të luftës në Ukrainë.
• Kreditë u rritën me 1% në tremujorin e parë dhe kreditimet e reja në Rusi kryesisht janë ndalur.
• Fitimi i konsoliduar është përmirësuar me 39% krahasuar me një tremujor më parë, në vlerën 442 milionë euro.
• Raporti CET1 shënoi 12.3% (i përkohshëm, duke përfshirë rezultatin krahasuar me një vit më parë), duke reflektuar rritjen e RWA nga ulja e vlerësimit në Rusi, Ukrainë dhe Bjellorusi.
• Kjo përmbledhje është përditësuar duke reflektuar rritjen më të ulët të kredive dhe supozimet më të larta të kostos së rrezikut. 

Për të lexuar raportin e plotë klikoni këtu


  • Deklaratë për shtyp
  • 4 min për t'u lexuar