Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Rezultatet paraprake të 2021

Vienë,

RBI:Fitimi i konsoliduar prej 1,4 miliardë euro në 2021,mbi nivelin para pandemisë, i nxitur nga rimëkëmbja ekonomike në tregjet kryesore

Të ardhurat neto nga interesi u rritën me 7% krahasuar me një vit më parë, të nxitura nga rritja e vëllimit dhe rritja e normave kryesore.
• Të ardhura rekord neto nga tarifat dhe komisionet prej 1985 milionë euro, shënuar rritje me 18%.
• Raporti kosto/të ardhura në 53,5%
• Raporti i provigjionimit shënoi 0,30%, duke përfshirë provigjionet e fazës 1 dhe 2 për COVID-19 dhe gjeopolitikën
• Kreditë për klientët shënuan rritje me 15%, përfshirë filialin në Bullgari.
• Marzhi neto i interesit u stabilizua në vlerën 2%
• Raporti CET1 shënoi 13.1%
• U propozua që të shpërndahet divident prej 1,15 euro për aksion, që korrespondon me një raport pagese prej 28% 

Ju lutemi gjeni versionin e plotë të deklaratës për shtyp në versionin pdf bashkëngjitur këtu.


  • Deklaratë për shtyp
  • 2 min për t'u lexuar