Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI: Raporti i tremujorit të tretë 2022

Përmbledhje e përditësuar e vitit 2022 – rritje solide e të ardhurave për të gjithë Grupin

 • Duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, të ardhurat neto nga interesi janë rritur me 38% nga viti në vit për tre tremujorët e parë të 2022 (2,399 milionë euro)
 • Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, janë rritur me 18% nga viti në vit (1,287 milionë euro)
 • 822 milionë euro fitim i konsoliduar me kthim kapitali në përqindje (11% ROE) pa përfshirë Rusinë dhe Bjellorusinë si dhe fitimin nga shitja në bankën filial në Bullgari
 • Rritja e kredisë në TM3/2022 prej 1.3%, e stimuluar nga EQ dhe EJL, vëllimet dysheme në Korporatat dhe Tregjet e Grupit dhe një reduktim në EL
 • Kostot e rrezikut prej 160 milionë euro të rezervuara në TM3/2022, duke e sjellë rezultatin vjetor deri më tani në 721 milionë euro (raporti i provigjionimit prej 0.71 % krahasuar me një vit më parë)
 • Raporti CET1 në 14.6% (i përkohshëm, përfshirë rezultatin), i nxitur nga fitimi i fortë i konsoliduar dhe RWA i qëndrueshëm në tremujorin e tretë; fitimet nga filialet e EL nuk mund të shpërndahen
 • Përmbledhje e plotë e përditësuar për vitin 2022

  Për të lexuar raportin e plotë klikoni këtu

 • Deklaratë për shtyp
 • 3 min për t'u lexuar