Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Ftesë për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri kërkon mundësi bashkëpunimi me shoqëri të profilizuara për shitjen dhe mirëmbajtjen e gjeneratorëve dhe UPS.

Qëllimi i këtij tenderi është kontraktimi i një kompanie, e cila është gjendje të kryejë këto shërbime për rrjetin e degëve dhe zyrat qendrore të bankës.

Procesi i Tenderit do të zhvillohet nëpërmjet sistemit on-line të prokurimit https://procurement.rbinternational.com/

Shoqëritë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat si më poshtë brenda datës 24.11.2023, ora 17:00 në adresën: procurement.department@raiffeisen.al për t’u regjistruar në këtë sistem.

  1. Emrin e saktë të kompanisë
  2. NIPT
  3. Emër Mbiemër të personit të kontaktit
  4. Adresë e saktë email-i
  5. Numër kontakti

Për informacione të mëtejshme na kontaktoni në adresën: procurement.department@raiffeisen.al


  • Prokurime
  • 1 min për t'u lexuar