Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Kërkesë për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri është në kërkim të bashkëpunimit me shoqëri të profilizuara për shitje, instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per rrjetin e degëve të saj dhe zyrat qendrore.

Me qëllim e kontraktimit të nje kompanie e cila ështe gjendjë të kryejë këto shërbime, do të zhvillohet një proces tenderi nëpërmjet sistemit on line të prokurimit https://procurement.rbinternational.com

Shoqëritë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat e mëposhtme në adresën e email-it procurement.department@raiffeisen.al

  1. Emrin e saktë të kompanisë
  2. NIPT
  3. Prezantim/CV të kompanisë
  4. Emër Mbiemër të personit të kontaktit
  5. Adresë e saktë email-i
  6. Numër kontakti

Afati i fundit për shprehjen e interesit është data 19.12.2023, Ora 17:00.

Për informacione të mëtejshme ju lutem dërgoni një email në adresën: procurement.department@raiffeisen.al

 


  • Prokurime
  • 3 min për t'u lexuar