Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Njoftim për dhënie me qira

Raiffeisen Bank sha do të zhvillojë ankandin për dhënien me qira të pasurive si mëposhtë:

 1. ”Njësi” me sipërfaqe 36.5 m2, zonë kadastrale ZK 8532 me adresë Lgj.”Kongresi i Përmetit”, Fier.
  Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 30,000 Lek.
 2. ”Njësi” me sipërfaqe 67 m2, zonë kadastrale ZK 8521 me adresë Lgj.”Luigj Gurakuqi”, Elbasan.
  Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 45,000 Lek.
 3. ”Njësi” me sipërfaqe 60 m2, zonë kadastrale ZK 1656 me adresë Fushë-Arrëz.
  Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 18,000 Lek

Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin: ”Ofertë për marrje me qira”, brenda datës 11.12.2023 ora 15:00, në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha, me adresë: Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Tiranë.
Ofertës duhet të bashkëlidhet: Letër Njoftimi/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numër kontakti & adresë maili.

Për informacione dhe udhëzime të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni:

Adresa e-mail: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti: 0693469110

 


 • Njoftim
 • 2 min për t'u lexuar