Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Rezultatet paraprake të 2022

RBI: Fitimi i konsoliduar prej 3,6 miliardë euro në 2022, i nxitur nga një rritje e ndjeshme e të ardhurave bazë – Udhëzues 2023

 • Pa përfshirë Rusinë dhe Bjellorusinë, të ardhurat neto nga interesi shënojnë deri në 3399 milionë euro, 37% më shumë krahasuar me një vit më parë, për shkak të normave më të larta të interesit dhe vëllimeve më të larta.
 • Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, arrijnë në 1739 milionë euro, me një rritje prej 16% krahasuar me një vit më parë.
 • Të ardhurat neto nga tregtimi dhe rezultatet e vlerës së tregut, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, kanë shënuar rritje me 179 milionë euro krahasuar me një vit më parë, për shkak të rritjes së aktiviteteve të krijimit të tregut valutor dhe diferencave të kredisë së emetimeve të veta.
 • Rritja e kredisë për klientët shënoi 6% (duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë), me një rritje dyshifrore në tregjet kryesore të EQ dhe EJL
 • 982 milionë euro fitim i konsoliduar (rritje 35% krahasuar me një vit më parë), pa përfshirë Rusinë dhe Bjellorusinë si dhe fitimin nga shitja e filialeve bullgare (453 milionë euro)
 • Kostot e rrezikut shënuan 949 milionë euro, nga të cilat 490 milionë euro të rezervuara në Rusi dhe Bjellorusi, dhe masat e mbledhura për mbulimin e rrezikut (raporti i provigjioneve prej 0,73%); Raporti NPE mbetet i pandryshuar krahasuar me vitin e kaluar, në 1,6%
 • Raporti CET1 në 16,0% (i përkohshëm, përfshirë rezultatin), i nxitur nga fitimi solid dhe i konsoliduar dhe optimizimi i RWA; 14,0% pa përfshirë Rusinë
 • Nga këndvështrimi aktual, fitimet nga Rusia dhe Bjellorusia nuk mund të shpërndahen
 • Bordi do të rekomandojë ndarjen e një dividendi deri në 0,80 euro për aksion nga fitimi neto për vitin financiar 2022, megjithëse koha e vendimit nuk është e sigurt dhe ky vendim nuk ka gjasa të merret në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të ardhshme (30 mars 2023). Data e vendimit dhe një rezolutë në një Asamble të Jashtëzakonshme do të zgjidhen në varësi të raporteve të kapitalit dhe projeksioneve strategjike të vazhdueshme.

Versionin e plotë të deklaratës për shtyp në versionin pdf mund ta lexoni këtu.


 • Deklaratë për shtyp
 • 4 min për t'u lexuar