Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI: Raporti i tremujorit të parë 2023

Të ardhurat dhe fitimet bazë mbeten në pozicion të fuqishëm – Udhëzimi i ROE për VF 2023 shënoi rritje

  • Të ardhurat neto nga interesi, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, janë të qëndrueshme krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërkohë që kanë shënuar rënie në Rusi dhe Bjellorusi
  • Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, shënuan rënie me 5% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, kryesisht për shkak të sezonalitetit dhe rënies së ndjeshme në Rusi
  • Kostot e rrezikut shënuan 301 milionë euro, kryesisht të nxitura nga 278 milionë euro në Rusi dhe Bjellorusi
  • Raporti CET1 shënoi 16,0% (i përkohshëm, përfshirë rezultatin), duke përjashtuar Rusinë me 13,7%
  • Udhëzimet e ROE u rritën si rezultat i pritshmërive më të larta të të ardhurave bazë

Për të lexuar raportin e plotë klikoni ketu


  • Deklaratë për shtyp
  • 1 min për t'u lexuar