Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Përditësim mbi operacionet e RBI-së në Rusi

Që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë, RBI-ja ka punuar intensivisht për të shqyrtuar të gjitha opsionet për të ardhmen e Raiffeisen Bank në Rusi. Ne i kemi shqyrtuar këto opsione, duke përfshirë edhe një dalje nga Raiffeisen Bank në Rusi, në interes të të gjitha palëve të Raiffeisen Bank. Grupi RBI dhe palët e tij të interesuara janë në një situatë të paprecedentë dhe ne shohim urgjencën për të vepruar të krijuar nga lufta.

Grupi RBI do të vazhdojë të përparojë me transaksionet e mundshme që do të rezultojnë në shitjen ose "spin-off"-in e Raiffeisen Bank Rusi dhe dekonsolidimin e saj nga Grupi RBI, në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret vendore dhe ndërkombëtare dhe në konsultim me autoritetet kompetente përkatëse.

Ne po angazhohemi për të reduktuar më tej aktivitetin e biznesit në Rusi, ndërkohë që vazhdojmë të përparojmë me transaksione të tilla të mundshme."

Raiffeisen Bank do të mbajë disa operacione bankare në Rusi për të përmbushur kushtet për ruajtjen e licencës së saj bankare dhe do të vazhdojë të mbështesë klientët e saj, përfshirë ata që janë prekur nga reduktimi i aktiviteteve të biznesit në Rusi. Ne kemi për detyrë të kujdesemi për punonjësit tanë në të gjitha tregjet tona. Grupi RBI ka përgjegjësinë për të ruajtur integritetin e aktiviteteve të tij në Rusi, ku janë të punësuar mbi 9,000 njerëz.

Kushtet e përgjithshme për biznesin tonë

Kushtet e tregut për kompanitë në Rusi janë shumë komplekse. Ligjet dhe rregulloret lokale dhe ndërkombëtare që rregullojnë shitjen e bizneseve në Rusi, ndryshojnë vazhdimisht.

Në ndjekjen e transaksioneve të mundshme që do të rezultonin në shitjen ose ndarjen e Raiffeisen Bank në Rusi dhe dekonsolidimin e saj nga Grupi RBI, RBI-ja do t'i vlerësojë më tej këto sipas katër parimeve: qeverisja dhe përputhshmëria në Grupin RBI, vlera financiare dhe jo financiare për Grupin RBI, administrimi i efekteve "spill-over" në të gjithë rrjetin dhe aftësia për të kryer proceset në mënyrë të rregullt.

Plani ynë për të reduktuar operacionet në Rusi

RBI-ja tashmë ka reduktuar disa aktivitete biznesi në Rusi dhe ka minimizuar ekspozimin ndërkufitar të Grupit RBI ndaj Rusisë. Grupi RBI dhe Raiffeisen Bank Rusi kanë reduktuar tashmë kreditë e klientëve nga Raiffeisen Bank dhe kanë mbrojtur efektet e kapitalit nga Raiffeisen Bank. Në të gjithë skenarët, edhe në rastin e një dekonsolidimi të plotë të Raiffeisen Bank në vlerën 0, raporti i kapitalit bazë të nivelit të parë i Grupit RBI do të mbetet i fortë.

Si rezultat i vendimit për të reduktuar më tej aktivitetet e biznesit në Rusi, Raiffeisen Bank do të reduktojë më tej vëllimin e kredive të klientëve dhe vëllimin total të transaksioneve në valutë të huaj. Kjo do të çojë në një reduktim të biznesit të transaksioneve të pagesave të Grupit RBI.

Ndikimi i planit tonë në Grup

Reduktimi i aktiviteteve tona të biznesit në Rusi do të çojë në një rënie nga viti në vit të të ardhurave që gjenerohen nga Raiffeisen Bank në Rusi.

Grupi RBI pret që vendimi për të reduktuar më tej aktivitetet e biznesit në Rusi do të ketë ndikim edhe te klientët e Grupit. Ne do të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për të mbështetur klientët tanë.


  • Deklaratë për shtyp
  • 4 min për t'u lexuar