Skip to main content

Ftesë për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri është në kërkim të bashkëpunimit me kompani të cilat tregtojnë automjete si më poshtë:

  • Automjete (segmenti B), automatike me motor benzine
  • Automjete (segmenti C) elektrike
  • Automjete SUV elektrike
  • Automjet furgon (segmenti N1), (2+1) manual, me motor nafte. 

Me qëllimin e kontraktimit të kompanive të cilat janë në gjendjë të furnizojnë këto automjete, do të zhvillohet një proces tenderi nëpërmjet sistemit online të prokurimit  https://procurement.rbinternational.com 

Kompanitë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat e mëposhtme në adresën e email-it procurement.department@raiffeisen.al 

1.       Emrin e saktë të kompanisë 

2.       NIPT

3.       Prezantim/CV të kompanisë    

4.       Emër Mbiemër të personit të kontaktit

5.       Adresë e saktë email-i

6.       Numër kontakti 

Afati i fundit për shprehjen e interesit është data 15.07.2024. 

Për informacione të mëtejshme ju lutem dërgoni një email në adresën: procurement.department@raiffeisen.al https://www.raiffeisen.al/Prokurimet 


  • Njoftim
  • 2 min për t'u lexuar