Skip to main content
Penetration Testing Services

Ftesë për bashkëpunim: Penetration Testing Services

Raiffeisen Bank Shqipëri kërkon mundësi bashkëpunimi me shoqëri të profilizuara për Sigurinë e Informacionit, të cilat të ofrojnë shërbimin e Penetration Testing Services.

Qëllimi i këtij tenderi është kontraktimi i një shoqërie e cila është në gjendje të ofrojë shërbimin e Penetration Testing.

Procesi i Tenderit do të zhvillohet nëpërmjet sistemit on-line të prokurimit https://procurement.rbinternational.com/

Shoqëritë e interesuara duhet të dërgojnë brenda datës 23.02.2024 në adresën: procurement.department@raiffeisen.al të dhënat si më poshtë për t’u regjistruar në këtë sistem.

  1. Emrin e saktë të kompanisë / NIPT
  2. Emër Mbiemër të personit të kontaktit
  3. Adrese e saktë e-mail
  4. Numër kontakti

Për informacione të mëtejshme ju lutem dërgoni një e-mail në adresën: procurement.department@raiffeisen.al


  • Njoftim
  • 3 min për t'u lexuar