Skip to main content
Penetration Testing Services

Ftesë për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri është në kërkim të bashkëpunimit me shoqëri të profilizuara për shitje karrige zyrash per rrjetin e degëve të saj dhe zyrat qendrore.

Me qëllim e kontraktimit të një kompanie e cila është gjendjë të kryejë furnizimin me karrige zyrash, do të zhvillohet një proces tenderi nëpërmjet sistemit online të prokurimit 
https://procurement.rbinternational.com

  1. Emrin e saktë të kompanisë 
  2. NIPT3
  3. Prezantim/CV të kompanisë    
  4. Emër Mbiemër të personit të kontaktit
  5. Adresë e saktë email-i
  6. Numër kontakti

Afati i fundit për shprehjen e interesit është data 11.03.2023.

Për informacione të mëtejshme ju lutem dërgoni një e-mail në adresën: procurement.department@raiffeisen.al


  • Prokurime
  • 3 min për t'u lexuar