Skip to main content

Ftesë për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri kërkon mundësi bashkëpunimi me shoqëri të profilizuara për Shërbime Sigurie Fizike.

Kompanitë e interesuara nevojiten të ofrojë shërbimin sipas Licencave :

-        1.3.A

-        1.3.B

Shoqeritë e interesuara duhet të dërgojnë brenda datës 18.06.2024 në adresën: procurement.department@raiffeisen.al të dhënat si më poshtë për t’u regjistruar në këtë sistem.

1.     Emrin e saktë të kompanisë / NIPT

2.     Emër Mbiemër të personit të kontaktit

3.     Adresë e sakte e-mail

4.     Numër kontakti

5.     Licencat përkatëse

6.     CV të kompanisë 

 

Për informacione të mëtjeshme ju lutem dërgoni një email në adresën: procurement.department@raiffeisen.al


  • Njoftim
  • 2 min për t'u lexuar