Skip to main content

Njoftim për bashkëpunim

Raiffeisen Bank Shqipëri është në kërkim të bashkëpunimit me kompani të profilizuara për ofrimin e shërbimit të Pastrimit dhe Dezinfektimit DDD per rrjetin e degëve të saj, zyrat qendrore dhe ATM Offsite. 

Me qëllim e kontraktimit të një kompanie e cila është gjendjë të kryejë këto sherbime, do të zhvillohet një proces tenderi nëpërmjet sistemit online të prokurimit https://procurement.rbinternational.com Kompanitë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat e mëposhtme në adresën e email-it procurement.department@raiffeisen.al 

1.       Emrin e saktë të kompanisë 

2.       NIPT

3.       Prezantim/CV të kompanisë    

4.       Emër Mbiemër të personit të kontaktit

5.       Adresë e saktë email-i

6.       Numër kontakti Afati i fundit për shprehjen e interesit është data 29.05.2024. 

Për informacione të mëtejshme ju lutem dërgoni një email në adresën: procurement.department@raiffeisen.al https://www.raiffeisen.al/Prokurimet 


  • Njoftim
  • 2 min për t'u lexuar